HROMOSVODY

HROMOSVODY

Instalace hromosvodů provádíme dle norem ČSN  33 1500 a ČSN EN 62305-3 na základě projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci samozřejmě zpracujeme.

Realizace hromosvodů na objektech

  • rodinné domy
  • administrativní budovy
  • průmyslové objekty např. haly, skladovací prostory
  • zemědělské stavby – např. sila, stáje, dojírny
  • opravy po revizcích
  • údržba
  • opravy po zásahu blesku